Paul Konijnendijk: "Euretco brengt ondernemers samen"

Konijnendijk Mode in Zuid-Beijerland begon in 1937 als plaatselijke textielwinkel en groeide uit tot een multibrandstore van 4000 m2 met een grote regiofunctie. Al sinds 1936 is de onderneming via rechtsvoorganger Samen Sterk lid van Euretco.


“Het gaat goed met ons bedrijf,” stelt Paul Konijnendijk. “We zijn alert en vanuit ons DNA spelen we in op de uiterst dynamische retailmarkt. Samenwerken met Euretco en onze collega’s is een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn en blijven. Een goed voorbeeld is het webshop-platform Local Online, waarin aan de achterkant wordt samengewerkt terwijl deelnemende bedrijven aan de voorkant hun eigen gezicht hebben. Zoiets grootschaligs krijg je nooit individueel van de grond, omdat de kosten hoog zijn en er veel expertise voor nodig is. Euretco brengt ondernemers samen - in ons geval onder andere via Mode Alliance - voor bijvoorbeeld trainingen en workshops, kennisdelen, gastsprekers en inspiratiereizen.”

“Ik ben groot voorstander van de samenwerking met EK/servicegroup, met het oog op de continuïteit van de organisatie en de aanvullende dienstverlening en assortimenten. Een coöperatieve structuur zorgt vaak voor een nauwere betrokkenheid van de bedrijven bij de organisatie zijn aangesloten. We versterken elkaar.”