Fashion groepssamenwerking

DECO groep

De DECO groep komt voort uit de vroegere retail organisatie DECO brand en ratailmanagement. De groep bestaat uit 35 herenmodewinkels in het hoog segment.

Deze groep is onderverdeeld in 3 kleinere clusters, om zo in kleine groepen vertrouwelijk en open te kunnen sparren met elkaar over alles wat de winkel behelst. Deze sessies zijn zonder blad voor de mond en met directe feedback naar elkaar. De clusters komen gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar, waarvan 1 samenkomst meestal een buitenlandreis is. De groep laat zich in alle opzichten inspireren door alles wat je bij hoog segment kunt voorstellen

Voor meer informatie over de DECO groep kunt u contact opnemen met Wilbert den Butter- 06-33164230

 

Dutch Fashion Group

De voormalige Dutch Fashion Groep en de Forum Group hebben in 2021 de samenwerking gezocht en vormen sinds dien een actieve en succesvolle mannenmodegroep in het midden & midden-hoog segment. De Dutch Forum Group bestaat uit ± 30 ondernemers met in totaal 40 vestigingspunten.

Belangrijke pijlers zijn o.a.:

  • Retail Monitor
  • Benchmarkvergelijking
  • Advisering op commercieel terrein
  • Advisering op retail- en fashiontrends
  • Ondernemers- & themadagen
  • Sociale activiteiten
  • Tweewekelijks infobulletin
  • Regiobescherming dealerschap M.M.Z. Marco Manzini

Neem voor meer informatie over de DFG Group contact op met Jan-Willem van der Loo (06-51228949/j.vanderloo@ek-retail.com of Answell Mamman (06-20323430/A.Mamman@ek-retail.com)

 

Fashion Connection

Fashion Connection is een groep samenwerkende ondernemers met voornamelijkdamesmode in het assortiment met nadruk op het Trend en Actual segment.

Belangrijke doelstellingen: Met elkaar tot een beter rendement komen, sparren met elkaar over de markt, over nieuwe merken en over segmentatie.

De groepsleden komen 6 keer per jaar samen, waarbij cijfers worden uitgewisseld op basis van de EK Retail Monitor (ERM). Andere gespreksthema’s zijn de ontwikkelingen bij de merken en bewegingen in het retail landschap. Ook winkelbezoeken, trendpresentaties en inspiratietrips & -sessies staan regelmatig op het programma. Daarnaast worden inkoopbudgetteringen aangeboden.

Voor meer informatie over Fashion Connection kun je contact opnemen met Anneke Heurckmans: a.heurckmans@ek-retail.com – 06-53162397

 

Focusgroep

De Focusgroep is een samenwerkingsgroep dat bestaat uit 12 winkels die actief zijn in zowel dames- als herenmode en wonen waarbij de focus ligt op damesmode in het middenlaag tot midden prijssegment.

De Focusgroep trekt al bijna 20 jaar samen op, waar pensioenen aanbreken en nieuwe generaties aan het roer komen. Hierdoor is deze dynamische groep bij uitstek geschikt voor winkels die in het proces zitten van overnames van (familie)bedrijven. Bij de samenwerking in de Focusgroep staat het behoud van de eigen identiteit van de individuele ondernemer voorop.

De ondernemers in deze groep laten zich 6x per jaar informeren, verrassen én inspireren. Ze vergelijken cijfers en benchmarken hun eigen prestaties, sparren over merken(mix) en bespreken de huidige ontwikkelingen in de markt. Daarnaast zorgen ze jaarlijks voor een inspirerende gastspreker, bezoeken ze (eigen) winkels en laten ze zich inspireren door verschillende steden in binnen- én buitenland.

Midden(laag)segment dames -en herenmode en wonen. Focus dames.

Dynamische groep

Dynamische mix van oude én nieuwe generaties

6x per jaar bijeenkomst

1x per jaar 3 dagen buitenland trip

Benchmarken van eigen prestaties

ERM/Dashboard deelname verplicht

Voor meer informatie over de Focusgroep kunt u contact opnemen met Inge Kamst i.kamst@ek-retail.com - 06-51884606

 

IFP

De IFP is hereninkoopgroep met 15 ondernemers. We maken gezamenlijke leveranciersdeals en daarnaast kopen we gezamenlijk een private label; Scotland Blue.

Voor meer informatie over de Mode Alliance groep kunt u contact opnemen met Marianne Meuwese-Wielinga m.meuwese@ek-retail.com 06- 51116681

 

Impulz

De Impulz is een groep van 14 ondernemers die 4-6x per jaar bij elkaar komen om met elkaar informatie te delen over resultaten en leveranciers. Daarnaast sparren zij met elkaar over marktontwikkelingen en trends.

De winkels zijn verspreid over heel Nederland. Het assortiment bestaat uit dames- en herenmode in het midden & midden-hoogsegment. Bij de uitwisseling van informatie ligt de nadruk op het dames assortiment.

Regelmatig worden winkels en events bezocht of buitenlandse reizen met elkaar gemaakt om zoveel mogelijk inspiratie op te doen.

Voor meer informatie over de Impulz kunt u contact opnemen met Natascha van Rhee n.vanrhee@ek-retail.com – 06-53738396

 

Kidspoint

De Kidspoint groep is een dynamische groep van 11 ondernemers/inkopers uit het hele land die door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen voordelen voor de (eigen) onderneming realiseren. Door het gevarieerde aanbod van winkels is dit echt een dynamische groep te noemen. Enerzijds inkopers, anderzijds ondernemers, grote Weidewinkels tot kleine zelfstandige retailer.

In deze groep analyseren en bespreken ze gezamenlijk de cijfermatige gegevens en benchmarken ze de eigen prestaties. Daarnaast krijgen ze input van gastsprekers of specialisten van EK, worden er stedentrips en winkelbezoeken georganiseerd met als doel de bedrijfsmatige processen zo optimaal te laten verlopen om uiteindelijk een beter rendement te kunnen realiseren.

Uiteraard worden de trends niet overgeslagen en wordt er 2x per jaar speciaal voor deze groep een kidstrendpresentatie gemaakt door Tineke Igel.

Midden & midden-hoog prijsniveau kindermode

Dynamische groep

Dynamische mix van inkopers én zelfstandige ondernemers

6x per jaar bijeenkomst

2x per jaar Trendpresentatie Kidsbranche verzorgd door Tineke Igel

Benchmarken van eigen prestaties

ERM/Dashboard deelname verplicht

Voor meer informatie over de Kidspoint groep kunt u contact opnemen met Inge Kamst i.kamst@ek-retail.com - 06-51884606

 

Mode Alliance

De Mode Alliance groep is een samenwerking met 9 ondernemers (weidewinkels) van 1.000 m2 VVO. Er wordt onderling gesproken over visie en retail  strategie, seizoen cijfers worden onderling vergeleken, vergelijking in een benchmark van jaarcijfers, We overleggen over technologie en data, HR beleid, kostenstructuur, duurzaam ondernemen en actuele markontwikkelingen. Naast een aantal fysieke bijeenkomsten, reizen we naar steden en komen we samen in werkgroep thema sessies.

Voor meer informatie over de Mode Alliance groep kunt u contact opnemen met Marianne Meuwese-Wielinga m.meuwese@ek-retail.com 06- 51116681

 

Retail Connect

Retail Connect is een samenwerkingsgroep van ondernemers in de Fashion branche. De overeenkomst tussen hen is dat ze allemaal damesmode voeren. Daarnaast zijn er ook zeker verschillen te noemen. Denk aan het voeren van andere segmenten, het aantal winkels, het wel of niet hebben van een webshop en niet te vergeten de verscheidenheid in de vestiging locaties in Nederland. De drijfveer van deze groep is de wil om van elkaar te leren en met elkaar te sparren over actuele uitdagingen en ontwikkelingen in de markt. Altijd met het doel interessant te zijn en te blijven voor de consument en het optimaliseren van de eigen bedrijfsvoering. De groep bestaat uit circa 20 ondernemers met in totaal bijna 40 vestigingspunten.

Vaste ingrediënten van de groep zijn de verkoopanalyses van het huidige seizoen en de trendpresentaties vooruitlopend op het nieuwe inkoopseizoen. Daarnaast werken we met topics. Deze topics worden naar wens en actualiteit op de kalender gezet. De topics zijn facultatieve onderdelen voor de retailer, zodat deze worden bijgewoond op basis van de intrinsieke motivatie van de deelnemer. De topics die nu op de agenda staan zijn duurzaamheid, innovatie & digitalisering, leiderschap & medewerkers, benchmark op jaarcijfers en branding & marketing.  

Voor meer informatie over deze samenwerkingsgroep kun je je wenden tot Alm Wiggers-de Boer via 06 - 51520295 of a.wiggers@ek-retail.com

 

Young Network

In de dynamische wereld van retail waarin we ons dagelijks begeven, organiseren we een aantal bijeenkomsten voor de branche overschrijdende ondernemersgroep “Young Network”. Ondernemers uit verschillende branches binnen EK retail NL, sparren met elkaar over diverse retail ontwikkelingen. Ondernemers vanuit HUBO, Libris/Blz, sport (waar onder Intersport en The Athlete’s foot), wonen en mode, komen 3x per jaar bij elkaar, om ervaringen te delen en van gedachten te wisselen over retail ideeën.


Deze mix aan deelnemers van Young Network vormen een unieke omgeving waar ondernemers van elkaar willen en durven te leren. Deze groep stimuleert, helpt en verrijkt elkaar op het gebied van kennis en netwerk. Ze zijn niet aan leeftijd gebonden, want deze ondernemers willen nog minimaal 15 a 20 jaar dagelijks verder ondernemen. Ze zijn nieuwsgierig, jong van geest en kijken verder daar waar een ander stopt.