Nieuw paraplumerk EK

One Group. One Brand: Euretco is nu EK.

Aangezien steeds hogere eisen aan een retail-serviceorganisatie worden gesteld, heeft EK zichzelf op de proef gesteld. Zo hebben we het voorbije jaar een nieuwe bedrijfsstrategie, inclusief bedrijfscultuur, ontwikkeld.

Daarbij hielden we ook rekening met de feedback van alle medewerkers en de raad van toezicht evenals onze retailers en leveranciers.

Een nieuw merk voor nieuwe uitdagingen
Op basis daarvan werd een nieuw merkconcept ontwikkeld, dat zich in een nieuwe merkstrategie en een nieuw corporate design uitdrukt. Zo zullen de EK/servicegroep en zijn dochterondernemingen Euretco, EK Austria en EK France hun krachten bundelen onder het nieuwe paraplumerk EK.

Ons belangrijkste doel is om een nog actievere rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van de retail in Europa en om onze partners en leveranciers over de industrie- en landsgrenzen heen te voorzien van diensten die voortdurend verder worden ontwikkeld - zoals vereist door de continue veranderingen in de retail.

De nieuwe merkidentiteit van EK wordt niet alleen door een nieuw logo, maar ook door onze nieuwe merkbelofte ‘Retail in Motion’ vorm gegeven. Daarmee willen wij duidelijk onze claim uiten dat we de retailsector continu verder zullen ontwikkelen.

Meer gewicht in de markt door een sterk merk

Het nieuwe, gezamenlijke paraplumerk EK zal het belang van onze retail-serviceorganisatie in de markt naar een nieuw niveau tillen, ook op internationaal vlak. Zo zal onze onderhandelingspositie tegenover de meest uiteenlopende belangengroepen aanzienlijk verbeteren. Ook onze aantrekkelijkheid voor potentiële samenwerkingspartners zal op deze wijze verder worden vergroot en in belangrijke mate bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de groep als geheel.

In lijn met onze missie zal een gezamenlijke internationale marktaanwezigheid ons in staat stellen onze invloed als spreekbuis van de retail nog doeltreffender te laten gelden en onze handelspartners met een krachtige stem te vertegenwoordigen, in het bijzonder op politiek niveau.