ESG

Environmental. Social. Governance.

De toekomst is aan bedrijven die structureel en permanent hun verantwoordelijkheid nemen voor milieu en maatschappij. Daarom heeft EK Retail in 2022 een ESG-strategie ontwikkeld die op alle bedrijfsonderdelen wordt toegepast en rechtstreeks naar de speciaalzaken van onze winkelpartners leidt.

Wat betreft de vraag hoe de ESG-criteria "Milieu", "Sociaal" en "Bestuur" voor ons tot leven kunnen worden gebracht, hebben wij drie speerpunten gedefinieerd waarop wij ons de komende jaren zullen richten.

1. CO2 vermindering en circulaire detailhandel
EK Retail zet zich in voor het klimaatakkoord van Parijs. Om onze bijdrage te leveren aan de overeengekomen beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau, zullen wij tegen 2030 55% van onze broeikasgasuitstoot verminderen en uiterlijk in 2050 netto nul worden.

In dat kader hebben wij de opeenvolgende omschakeling naar een circulaire economie aangemerkt als een centraal thema voor het grote gebied van "retail"-actie. In de praktijk omvat dit het gebruik van meer hernieuwbare en gerecycleerde materialen, het vermijden van afval en de ondersteuning van aangesloten winkelpartners bij de implementatie van circulaire bedrijfsmodellen, zoals tweedehands, recycling of reparatie.

Wat hier nodig is, zijn lange termijn samenwerkingsverbanden met detailhandelaren, merken, servicepartners en startende bedrijven die de ingezette verandering van een lineaire naar een circulaire economie ondersteunen en stimuleren.

2. Stimuleer medewerkers
De tevredenheid van werknemers is een belangrijke randvoorwaarde voor zakelijk succes. Wij zullen blijven investeren in de gezondheid en ontwikkeling van onze werknemers, zodat zij hun potentieel kunnen maximaliseren en zich zowel persoonlijk als professioneel kunnen ontwikkelen.

Daarbij zullen wij bestaande programma's, zoals ons gezondheidsconcept of ons aanbod om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren, verder uitbreiden en nieuwe initiatieven lanceren.

3. Lokale detailhandel als eerste keuze van de klant
Lokale detailhandelaren hebben altijd gestaan voor kwaliteit, advies, service en geloofwaardigheid; zij zijn dus bij uitstek geschikt om consumenten te ondersteunen bij het bereiken van een duurzame levensstijl.

Om dit te bereiken investeren wij in duurzame concepten en producten en creëren wij de transparantie van producten met duurzaamheidseigenschappen die consumenten nodig hebben om lokale detailhandel synoniem te maken met duurzaam winkelen.

Meer informatie over onze ESG-strategie vindt u op esg.ek-retail.com.