DGN retail introduceert nieuw winkelautomatiseringssysteem

aspos_cloud-oplossing.jpg

DGN retail introduceert nieuw winkelautomatiseringssysteem

“Het systeem waarmee onze ondernemers werken, voldoet niet meer aan de huidige eisen,” zegt Jack Zwager, verantwoordelijke voor Finance en ICT bij DGN retail. “Bovendien zetten we sterk in op omnichannel retailen waarin off- en online samengaan. We hebben de afweging gemaakt of we opnieuw moesten investeren in ons systeem, of dat we beter op zoek konden gaan naar een nieuwe oplossing voor de langere termijn.”
Er werd een eisenpakket opgesteld, er ontstond een short list van leveranciers en uiteindelijk is gekozen voor ASPOS van Valk Solutions uit Montfoort. Deze software is 100% online en realtime, met één centrale database in de cloud, met een geïntegreerde webshopfunctie. Valk Solutions heeft een professionele helpdesk voor ondernemers en medewerkers met vragen.

“We hebben de ondernemers vanaf het begin af aan betrokken bij dit project,” aldus Zwager. “Zes van hen hebben zitting in de Winkelautomatiseringscommissie die heeft meegekeken naar het nieuwe systeem. Deze ondernemers hebben demonstraties en ook workshops bijgewoond. Ze waren unaniem van mening dat ASPOS een systeem is dat aansluit bij de behoeften van ondernemers. Met deze stap willen we ondernemers verder ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen op hun klanten.”

Het systeem is afgelopen zomer en najaar ingericht, in oktober hebben tests plaatsgehad en in november is de pilot bij drie ondernemers uit de Winkelautomatiseringsscommissie van start gegaan. Een van hen is John Theelen van Hubo Velden. “De samenwerking met Valk Solutions verloopt heel positief. Het sterke van ASPOS vind ik dat er vanuit de winkelvloer gedacht wordt. Er is écht geïnventariseerd wat wij als ondernemers willen en waar onze prioriteiten liggen. We werken sinds vorige week met het nieuwe kassa- en backoffice systeem en dat bevalt uitstekend, net als de begeleiding en ondersteuning van Valk Solutions. Onze zaterdaghulp had het kassasysteem snel onder de knie, het is laagdrempelig en transparant. Sterk punt vind ik ook, dat je er als ondernemer je lokale inkleuring aan kunt geven. Wil ik bijvoorbeeld artikelen toevoegen speciaal voor de carnavalsperiode, dan kan dat heel eenvoudig, inclusief foto’s,” aldus Theelen.