EK Living gastheer Expertgroep Interieur Vakman

EK Living gastheer Expertgroep Interieur Vakman

Op vrijdag 7 juni was EK Living gastheer van de bijeenkomst van de Expertgroep van de Interieur Vakman. Aanwezig waren afgevaardigden van de vijf scholen die de opleiding voor de Interieur Vakman aanbieden, leveranciers voor de woningtextiel branche, retail-serviceorganisaties, branchevereniging INretail en ondernemers uit de woningtextiel.

Het doel van de bijeenkomst was om voor de komende vijf jaar te bepalen over welke kennis en vaardigheden studenten moeten beschikken als zij de opleiding tot Interieur Vakman hebben afgerond. Wat de deelnemers bindt, is dat zij allemaal het belang inzien van de aanwas van voldoende nieuwe mensen. Dit is nodig om nu en in de toekomst de opengevallen plaatsen op te vullen die ontstaan door de vergrijzing. Daarnaast is het belangrijk dat we de studenten zodanig opleiden dat ze voor de toekomstige werkgevers goed inzetbaar zijn. Er is gediscussieerd over welke vaardigheden er nu in het pakket zitten en waar eventueel in moet worden uitgebreid om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het vak voor de toekomst. Daarnaast is gekeken welke vaardigheden minder aandacht zouden mogen krijgen omdat het vak van Interieur Vakman aan het veranderen is. Minstens net zo belangrijk is, hoe we het vak voor de doorgaans 15-, 16-jarigen zo interessant en uitdagend mogelijk maken. Ook is er gesproken over hoe we dit vak beter onder de aandacht kunnen brengen en op de radar krijgen van toekomstige studenten. Mogelijkheden om het vak meer “sexy” te maken zijn besproken. De ideeën zullen nu worden uitgewerkt tot een voorstel dat de basis moet vormen voor de vernieuwingen en verdere verbeteringen van de opleiding.

Alle deelnemers zijn gecommitteerd aan het streven om zoveel mogelijk nieuwe Interieur Vakmensen op te leiden, want dat is essentieel voor de toekomst van de woningtextiel ondernemers.

Expertgroep Interieur Vakman