Makkelijk duurzaamheidsdata delen met GS1 Fashion Base

gs_.jpg

Makkelijk duurzaamheidsdata delen met GS1 Fashion Base

GS1 Fashion Base is een datapool waarin leveranciers productinformatie één keer vastleggen zodat hun afnemers die kunnen gebruiken voor hun administratie en e-commerce- en omnichannelactiviteiten. Het gaat om basisinformatie - zoals maat en kleur - maar ook om informatie voor websites, zoals foto’s en video’s. En nieuw is nu de mogelijkheid om duurzaamheidskenmerken te delen.

Leidraad communicatie over duurzaamheid
De ACM (Autoriteit Consument en Markt) werkt aan een nieuwe leidraad over communicatie over duurzaamheid. Bedrijven en consumenten kunnen bij de ACM melden als ze valse of misleidende duurzaamheidsclaims vermoeden. De uitgangspunten van de leidraad zijn:

1 Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
2 Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
3 Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
4 Wees eerlijk en concreet
5 Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Modint vindt het belangrijk dat bedrijven open communiceren over duurzaamheidsinspanningen om zo hun klanten te laten zien waar ze mee bezig zijn. Het toepassen van de ACM-richtlijnen is daarom een goed uitgangspunt. Daarnaast gaat het om het belichten van de stappen die je zet in het verduurzamen en de uitdagingen die je nog hebt. 

Aan de hand van de leidraad hebben GS1, Modint en retailservice organisatie Euretco gekeken welke duurzaamheidsinformatie van toegevoegde waarde kan zijn voor de consument. Dit is meegenomen in het samenstellen van de set met duurzaamheidskenmerken die nu in GS1 Fashion Base zijn opgenomen. Door gebruik te maken van deze gestandaardiseerde kenmerken, is het voor bedrijven makkelijker om deze informatie via verschillende communicatiemiddelen aan consumenten beschikbaar te stellen. Door het gebruiken van eenduidige communicatie, zal het voor de consument makkelijker worden om duurzaamheidsclaims te begrijpen en te onderscheiden.

Welke duurzaamheidskenmerken? 

Het gaat om de volgende informatie die nu gedeeld kan worden:

- Vegan friendly 
- Mate van duurzaamheid 
- Duurzame technologieën en materialen
- Gerecycled materiaal en percentage
- Gerecycled verpakkingsmateriaal
- Duurzaamheidscertificaten
- Duurzaamheidsorganisaties

Edwin Belt van INretail licht toe: “GS1 Fashion Base biedt al zoveel gemak en gewin voor de retailer. Actuele en gestandaardiseerde productdata direct én eenvoudig beschikbaar aangevuld met categorieën en foto’s. Maar het wordt nog mooier, retailers kunnen nu ook direct beschikken ook over de duurzame achtergrond van het artikel en/of het merk. Daarin is GS1 Fashion Base uniek!”

Bron: Modint Makkelijk duurzaamheidsdata delen met GS1 Fashion Base | Modint