EK Retail Monitor

Voor de onafhankelijke retail in Nederland is de EK Retail Monitor (ERM) de meest complete en betrouwbare retail-benchmark.
In het huidige Retaillandschap is er een groeiende behoefte aan accurate marktdata om bedrijfsbeslissingen feitelijk te kunnen onderbouwen. In combinatie met kennis van de markt, ervaring en gevoel wordt er een synergie bereikt waardoor het risico, dat met elke keuze gepaard gaat, sterk wordt beperkt. De groeiende noodzaak tot samenwerking tussen ondernemers en leveranciers vraagt om objectieve informatie.

Benchmarken is een analysemethode waarbij bedrijfsprocessen en resultaten van ondernemingen met elkaar worden vergeleken. De EK Retail Monitor (ERM), ontwikkeld door EK, gaat veel verder en is geëvolueerd tot een compleet managementinformatiesysteem voor ondernemers.

Met de ERM maken we inzichtelijk hoe rendementsverbetering via o.a. marge, doorverkoop, omzetsnelheid en rentabiliteit mogelijk is. Maandelijkse of wekelijkse rapportages of real-time dashboards tonen de individuele prestaties ten opzichte van de branche(s) waarin u actief bent of ten opzichte van een groep samenwerkende ondernemers. Dit zorgt ervoor dat u vroegtijdig kunt (bij)sturen.

De ERM gegevens worden daarnaast op verschillende niveaus geanalyseerd door de specialisten van Euretco en gecombineerd met marktinformatie. Hierdoor kunnen ook de ontwikkelingen per segment gevolgd worden,  kunnen hypotheses worden getoetst en (strategische en operationele) adviezen op maat worden verstrekt. Denk onder andere aan in- en verkoopplanningen, assortimentsadviezen en retailmarketing.

Kortom: met de ERM beschikt u over de meest actuele cijfers, zodat u altijd scherp en op tijd kunt anticiperen en kunt (bij) sturen op (markt) ontwikkelingen.